בסדנה נלמד מודלים למתן שירות, נרכוש כלים לשיפור השירות, נבצע סימולציות ועוד.