מרגיש כי העסק תקוע ?
רוצה לנהל את העסק ולא שהעסק ינהל אותך ?
במיוחד בשבילך קורס לניהול העסק בשיטת האשכולות.
הקורס כולל 12 מפגשים .
מתן כלים לניהול […]